Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09)

    Loading data
  2. 2

    Stemming over: motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

    Loading data