Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

12 oktober 2021
15:00 - 15:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Mensenrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vliegveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en handhaving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data
 14. 14

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

  Loading data

  Loading data

  Loading data