Plenair debat

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Formele JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over moties ingediend bij het tweeminutendebat Formele JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen)