Te behandelen zaken

7
Aangehouden vervallen moties

8
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de Partij voor de Dieren bij de stemmingen op woensdag 6 oktober jl. over de motie Ceder c.s. (Kamerstuk 32 317, nr. 718) geacht wenst te worden tégen deze motie te hebben gestemd.
9
Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)
10
Tweeminutendebat Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 282)