Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 oktober 2021
14:45 - 14:46 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen: Tweeminutendebat CBR (CD d.d. 05/10)

 4. 4

  Toevoegen: Tweeminutendebat Leraren (CD d.d. 06/10)

 5. 5

  Op verzoek van de aanvrager afvoeren: dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU

 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van het CDA bij de stemmingen op 5 oktober jl. over de motie-Kwint c.s. (Kamerstuk 31 289, nr. 485) geacht wenst te worden tégen deze motie te hebben gestemd en de fractie Den Haan over de moties-Grinwis c.s en -Boucke c.s. (Kamerstuk 33 529, nrs. 886 en 887) geacht wenst te worden vóór te hebben gestemd.