Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

5 oktober 2021
15:00 - 15:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Stoffer ‘Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 01/07

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie"

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data