Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 15/09)
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 01/07)
Stenogram
Download Stemmingen moties Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie"
Stenogram
Download Stemmingen moties Besluit huurprijzen woonruimte
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota-Bromet/Boswijk over groen in de stad
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021
Stenogram
Download Stemming motie Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Algemene Politieke Beschouwingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen
Stenogram
Download Stemmingen Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemmingen moties Niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 5 oktober 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota-Stoffer "Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven"
Stenogram
Download Stemmingen moties School die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

8
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

9
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 01/07

10
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09

12
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen