Plenair debat : Tweeminutendebat Cultuur en corona (CD 28/9)

De vergadering is geweest

30 september 2021
10:16 - 11:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data