Plenair debat

Aanvang middagvergadering: (onder voorbehoud) STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het Tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (35 600, nr. 59)) en over moties ingediend bij het debat over het Corona steunpakket en bij het Tweeminutendebat Cultuur en corona)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem
Stenogram
Download Stemmingen moties Coronasteunpakket
Stenogram
Download Stemmingen moties Cultuur en corona

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het coronasteunpakket

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Cultuur en corona