Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

6
Correctie: Ik deel aan de kamer mee dat het lid Omtzigt bij de stemmingen op 23 september jl. geacht wenst te worden vóór de motie-Segers/Pieter Heerma (Kamerstuk 35 925, nr. 33) te hebben gestemd.
7
Afvoeren Tweeminutendebat Voorhang Besluit bekostiging WPO (Kamerstuk 31 293, nr. 583)
8
Verlengen debat: Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden en Debat over scheefgroei in de polder
9
Opnieuw aanhouden moties:

10
Het lid Westerveld: vooraankondiging Tweeminutendebat Cultuur en Corona (CD d.d. 28/09), deze week te houden inclusief stemmingen
11
Het lid Westerveld: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
12
Het lid Kuiken namens Thijssen: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over energiearmoede in Nederland (Rtlnieuws.nl, 23 september 2021)
13
Het lid Gijs van Dijk: verzoek deze week te stemmen over de moties ingediend bij het debat over het Corona steunpakket
17
Het lid De Roon: debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Waarschuwing Oekraïne over onveilig luchtruim maanden voor MH17-ramp genegeerd’ (Rtlnieuws.nl, 25 september 2021)

18
Het lid Leijten: verzoek bij het debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie ook de ministers van Financiën, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen en dit debat tussen 11 en 29 oktober in te plannen