Plenair debat : Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

30 november 2021
16:40 - 23:08 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

    Loading data