Plenair debat : Begroting Justitie en Veiligheid (35925-VI) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

24 november 2021
13:01 - 21:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

    Loading data