Plenair debat : Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

3 november 2021
10:15 - 13:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

    Loading data
  2. 2

    Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022

    Loading data