Plenair debat : Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670) + Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (35455)

De vergadering is geweest

6 oktober 2021
19:00 - 22:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670)

  Loading data
 2. 2

  Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (35455)

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data