Plenair debat

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670) + Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (35455)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Wijziging van de Kieswet in verband met experimenten met nieuwe stembiljetten