Plenair debat : Algemene Politieke Beschouwingen

De vergadering is geweest

22 september 2021
10:15 - 0:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

    Loading data
  2. 2

    Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwing van 22 september 2021, over de voortgang van de kabinetsformatie

    Loading data