Plenair debat

Debat over de huisvesting van statushouders

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Huisvesting van statushouders
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat