Plenair debat : Debat over de huisvesting van statushouders

De vergadering is geweest

8 december 2021
15:50 - 21:32 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2021, over het bericht ‘Vrijdag geen bussen tussen Ter Apel en Emmen. FNV: meer veiligheidsmaatregelen nodig’

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data