Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

7
Tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (28089, nr. 198)
8
Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 15/09)
9
Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (21501-32, nr. 1337)
10
Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 15/09)
11
Tweeminutendebat Kindermisbruik en seksueel geweld (CD d.d. 16/09)
14
Correctie: Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van BBB bij de stemmingen op 14 september jl. over de gewijzigde motie-Ellemeet/Michon-Derkzen (Kamerstuk 32 827, nr. 231) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd
15
Verlengen debatten: -Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport-het debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland de termijn voor toekenning is verlengd -Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen -Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit -Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees -Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU -Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa -Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan -Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie -Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde -Dertigledendebat over de Europese klimaatwet -Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen
16
Vervallen: Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld