Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

16 september 2021
22:35 - 22:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (28089, nr. 198)

 8. 8

  Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 15/09)

 9. 9

  Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (21501-32, nr. 1337)

 10. 10

  Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 15/09)

 11. 11

  Tweeminutendebat Kindermisbruik en seksueel geweld (CD d.d. 16/09)

 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Inhandenstelling

  Loading data
 14. 14

  Correctie: Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van BBB bij de stemmingen op 14 september jl. over de gewijzigde motie-Ellemeet/Michon-Derkzen (Kamerstuk 32 827, nr. 231) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd

 15. 15

  Verlengen debatten: -Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport-het debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland de termijn voor toekenning is verlengd -Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen -Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit -Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees -Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU -Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa -Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan -Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie -Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde -Dertigledendebat over de Europese klimaatwet -Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen

 16. 16

  Vervallen: Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld