Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemming over: motie ingediend bij het debat over de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

    Loading data
  2. 2

    Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 (35905)

    Loading data