Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

2
Stemmingen in verband met: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

3
Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van een aantal onderwijswetten

8
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

9
Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over -etnisch profileren door de politie