Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van een aantal onderwijswetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Mestbeleid

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data
 7. 7

  Stukken onder 35718

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over -etnisch profileren door de politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 (35905)

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Zorgverzekeringswet

  Loading data

  Loading data