Plenair debat : Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

De vergadering is geweest

27 oktober 2021
15:00 - 21:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  EU-voorstel: Herziening richtlijn betreffende hernieuwbare energie (RED) COM (2021) 557 (Engelstalige versie)

  Loading data
 2. 2

  EU-voorstel: Herziening verordening inzake verdeling van de inspanningen (ESR) COM (2021) 555 (Engelstalige versie)

  Loading data
 3. 3

  EU-voorstel: Verordening mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) COM (2021) 564 (Engelstalige versie)

  Loading data
 4. 4

  EU-voorstel: Herziening richtlijn EU-emissiehandelssysteem (ETS) COM (2021) 551 (Engelstalige versie)

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Herschikking Richtlijn energie-efficiëntie

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Herziening Richtlijn energiebelastingen

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Verordening Social Climate Fund (SCF)

  Loading data
 10. 10

  Fiche: ESR-verordening

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie om PBL te vragen het effect van het 'fit-for-55'-pakket op de Nederlandse CO2-uitstoot door te rekenen en hoe dat neerslaat op de verschillende inkomensgroepen in Nederland

  Loading data
 12. 12

  Beoordeling van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Herziening EU ETS, herziening MSR

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data