Plenair debat

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download "Fit for 55"-klimaatpakket van de Europese Commissie
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat