Plenair debat

Einde vergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur en over de Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35 887))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Eindverslag van de informateur

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat over het eindverslag van de informateur