Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: overige moties ingediend bij het Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus