Plenair debat : Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

De vergadering is geweest

18 augustus 2021
11:45 - 13:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data