Plenair debat

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8) (ongecorrigeerd)
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat