Plenair debat : Tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (CD d.d. 05/07)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
16:05 - 16:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data