Plenair debat : 35 731 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen))

De vergadering is geweest

8 juli 2021
10:14 - 10:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    35 731 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen))

    Loading data