Plenair debat : EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
0:00 - 1:19 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Belastingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat IVD

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat reacties moties en amendementen begroting OCW en WGO Media/Cultuur

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Intensieve Kindzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie en racisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Drugsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Sportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Pakketbeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad 13-15 juni 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang verbetering slachtsysteem

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Visserij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen) (35684)

  Loading data
 28. 28

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2021

  Loading data
 29. 29

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten

  Loading data
 30. 30

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over institutioneel racisme in Nederland

  Loading data
 31. 31

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

  Loading data