Plenair debat

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen moties Discriminatie en racisme
Stenogram
Download Stemmingen moties Belastingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaart
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst donderdag 8 juli 2021, tweede stemmingsronde
Stenogram
Download Stemmingen moties Medisch-specialistische zorg/ziekenhuiszorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Stenogram
Download Stemming Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Visserij
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten
Stenogram
Download Stemmingen moties IVD
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang verbetering slachtsysteem
Stenogram
Download Stemmingen moties Informele Landbouw- en Visserijraad 13-15 juni 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakketbeheer
Stenogram
Download Stemming motie Dieren in de veehouderij
Stenogram
Download Stemmingen moties Drugsbeleid
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen
Stenogram
Download Stemmingen moties Externe veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Geneesmiddelenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Inburgering en integratie
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemmingen moties Intensieve kindzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Openbaar vervoer en taxi
Stenogram
Download Stemmingen moties Sportbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemming motie Reactie moties en amendementen begroting OCW en WGO Media/Cultuur
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Stenogram
Download Stemmingen Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemmingen moties Verkeersveiligheid
Stenogram
Download Stemming motie Institutioneel racisme in Nederland

Te behandelen zaken

1
Stemmingen in verband met: Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2020

2
Stemmingen over: moties ingediend bij Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over ontwikkelingen rondom het coronavirus

5
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

6
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Belastingen

9
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

10
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en energie

14
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie en racisme

16
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

18
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid

19
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Pakketbeheer

20
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

32
Stukken onder 35718