Plenair debat : Tweeminutendebat Visserij (CD d.d. 30/06)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
20:20 - 20:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data