Plenair debat : Tweeminutendebat Sportbeleid (CD d.d. 29/06)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
16:25 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data