Plenair debat : Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35785)

De vergadering is geweest

25 januari 2022
18:45 - 20:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35785)

    Loading data
Naar boven