Plenair debat : Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06)

De vergadering is geweest

1 juli 2021
19:40 - 20:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data