Plenair debat : Dertigledendebat over het asielbeleid

De vergadering is vervallen

Week 36
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Beleidsreactie op de aanbeveling n.a.v. het inspectierapport over vervolgonderzoek naar de aanpak van overlastgevende asielzoekers

    Loading data
  2. 2

    Reactie op het bericht ‘Nederland kan honderden nieuwe asielprocessen verwachten na uitspraak Europees Hof’

    Loading data