Plenair debat

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken en bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Conferentie over de Toekomst van Europa
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Raad Algemene Zaken

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken

3
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken