Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 16/6)

De vergadering is geweest

17 juni 2021
13:55 - 14:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data