Plenair debat

Tweeminutendebat Continuering van het RES-proces (Kamerstuk 32 813, nr. 716)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Continuering van het RES-proces
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat