Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

6
Toevoegen: Tweeminutendebat Onderbrengen vermist-kind-alertering bij Burgernet (Kamerstuk 29 668, nr. 60)
7
Toevoegen: Tweeminutendebat IVD (CD d.d. 09/06)
8
Toevoegen: Tweeminutendebat Water (AO d.d. 09/06)
9
Afvoeren: Debat over het bericht dat de leden van het Adviescollege Levenslanggestraften overwegen op te stappen