Te behandelen zaken

 1. 1

  Modellen duurzaamheidsprojecten

  Loading data
 2. 2

  Monitor Brede Welvaart en SDG's 2021 en de Vijfde Nationale SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’

  Loading data
 3. 3

  Financieel jaarverslag van het Rijk 2020

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het rapport Staat van de Rijksverantwoording 2020

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2020 (Kamerstuk 35830-1)

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2020 (Kamerstuk 35830-1)

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2020

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2020

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data