Te behandelen zaken

2
De volgende voorstellen van wet:

3
Brieven regering:

9
Het lid Van der Lee: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Shell moet CO2-uitstoot verlagen, Milieudefensie wint historische klimaatzaak’ (Nu.nl, 26 mei 2021)

10
Het lid Michon-Derkzen: verzoek het debat over de aanslag in Utrecht spoedig in te plannen (n.a.v. Ad.nl, 26 mei 2021)
11
Het lid Jasper van Dijk namens Van Kent: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de LBV een cao-akkoord heeft afgesloten met uitzendwerkgevers waardoor er 0% loonsverhoging is afgesproken (Abu.nl, 26 mei 2021)

14
Het lid Piri: vooraankondiging Tweeminutendebat Afghaanse tolken (CD d.d. 02/06), deze week te houden inclusief stemmingen
15
Het lid Jasper van Dijk: verzoek het debat over Chroom 6 voor het zomerreces in te plannen (n.a.v. Nos.nl, 31 mei 2021)
16
Het lid Bikker: vooraankondiging Tweeminutendebat JBZ-raad 7 en 8 juni (vreemdelingen- en asielbeleid)
18
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05)
19
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat circulaire economie (CD d.d. 27/05)
20
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 27/05)
21
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 27/05)