Te behandelen zaken

5
Moties ingediend bij het dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

6
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (35552-(R2148))

9
Moties ingediend bij het debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving

14
Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten