Plenair debat : Tweeminutendebat Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (32847-745)

De vergadering is geweest

1 juni 2021
16:15 - 16:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data