Plenair debat : Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 19/05)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
11:40 - 12:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data