Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 20/5)

De vergadering is geweest

20 mei 2021
20:05 - 20:38 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data