Plenair debat : Burgerinitiatief 'Erken Fibromyalgie' (35826-1)

De vergadering is geweest

30 september 2021
11:15 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het behandelen van het burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie"

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data