Plenair debat

Debat over misstanden in de turnsport

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Misstanden in de turnsport

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat