Plenair debat

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 22/04)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat