Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (in één termijn)

De vergadering is geweest

12 mei 2021
18:30 - 23:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  110e OMT-advies en aanvullende adviesaanvraag Gezondheidsraad over de inzet van het AstraZeneca-vaccin

  Loading data
 2. 2

  Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding 111e OMT-advies en toezeggingen wetgevingsoverleg quarantaineplicht

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken vaccinatiebewijzen

  Loading data
 5. 5

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data