Te behandelen zaken

1
Informatie over toezending van de reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2021, over het bericht ‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer’ (Rtlnieuws.nl, 21 april 2021)

2
Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2021, over het bericht ‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer’ (Rtlnieuws.nl, 21 april 2021)

3
Moties ingediend tijdens het debat