Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat VSO Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof, het debat over de Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan even eventueel over moties ingediend bij het Tweeminutendebat VSO Landbouw en Visserijraad d.d. 26 april 2021)

De vergadering is geweest

22 april 2021
15:45 - 15:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Landbouw en Visserijraad d.d. 26 april 2021

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het Tweeminutendebat over Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij de plenaire afronding over Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data