Plenair debat

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat VSO Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof, het debat over de Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan even eventueel over moties ingediend bij het Tweeminutendebat VSO Landbouw en Visserijraad d.d. 26 april 2021)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw en Visserijraad d.d. 26 april 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support-missie Afghanistan
Stenogram
Download Stemming motie Staatsdeelnemingen

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het Tweeminutendebat over Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV

4
Moties ingediend bij de plenaire afronding over Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan