Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

15 april 2021
13:29 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  AFVOEREN: VAO Handelsbetrekkingen Afrika

 4. 4

  AFVOEREN: Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland

 5. 5

  TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV (Kamerstuk 35 632, nr. 3)

 6. 6

  TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma (Kamerstuk 30 490, nr. 36)

 7. 7

  TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over Nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25 422, nrs. 273 en 268

 8. 8

  TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)

 9. 9

  TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over Landbouw- en Visserijraad 22 februari 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nrs. 1277 en 1279)