Plenair debat

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

2
Brieven regering:

3
AFVOEREN: VAO Handelsbetrekkingen Afrika
4
AFVOEREN: Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland
5
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV (Kamerstuk 35 632, nr. 3)
6
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma (Kamerstuk 30 490, nr. 36)
7
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over Nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25 422, nrs. 273 en 268
8
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)
9
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat over Landbouw- en Visserijraad 22 februari 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nrs. 1277 en 1279)