Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

24 maart 2021
15:30 - 22:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

  Loading data
 2. 2

  Pauzeren van de toediening van het AstraZeneca-vaccin

  Loading data
 3. 3

  Vervolg ten aanzien van de toediening van het AstraZeneca-vaccin

  Loading data
 4. 4

  Ontwerp besluit tweede verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Loading data
 5. 5

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijk verdiepend beleidskader ‘Continuïteit en kwaliteit van zorg in fase 3 van de COVID-19 pandemie’

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Opgevoerde motie

  Loading data