Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

 2. 2

  Stemmingen in verband met: Herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de verklaring van de minister-president en over het verslag van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)

 6. 6

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

  Loading data