Plenair debat

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 10 februari)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 10 februari) (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken

1
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg
3
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

4
Aangehouden motie ingediend bij het debat over de verklaring van de minister-president en over het verslag van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

5
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)
7
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

11
Stukken onder 35718