Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het volgende Initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Inhandenstelling

  Loading data
 6. 6

  Correctie bij stemming over de motie-Wassenberg (Kamerstuk 35 570-I, nr. 8)

 7. 7

  Correctie bij de stemming over de motie-Van Haga (35669, nr. 30)

 8. 8

  VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (32404-104)

 9. 9

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Nijboer namens Van den Hul: vooraankondiging VAO Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 08/02) deze week in te plannen inclusief stemmingen

 11. 11

  Het lid Leijten namens Jasper van Dijk: verzoek het VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12) deze week in te plannen inclusief stemmingen

 12. 12

  Het lid Van Meenen: verzoek het VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01) deze week in te plannen inclusief stemmingen

 13. 13

  Het lid Van Kooten-Arissen: stenogram inzake het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht" (35510-2)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Wilders: verzoek na afloop van het debat over de aangekondigde verlenging van de avondklok te stemmingen over de moties

 15. 15

  Het lis Azarkan: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Amnesty: moslims slachtoffers van Europees antiterreurbeleid’ (Nd.nl, 3 februari 2021)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Otterloo namens Sazias: vooraankondiging VAO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35383), deze week in te plannen inclusief stemmingen

 17. 17

  Het lid Karabulut: vooraankondiging VSO NAVO Defensie Ministeriele, deze week in te plannen inclusief stemmingen

 18. 18

  Het lid Van der Lee namens Kröger: vooraankondiging VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02), deze week in te plannen inclusief stemmingen

 19. 19

  Het lid Van der Lee namens Kröger: vooraankondiging VAO Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de Tijdelijke Testsamenleving (AO d.d. 10/02), deze week in te plannen inclusief stemmingen

 20. 20

  Het lid Diertens: vooraankondiging VAO Initiatiefnota van het lid Diertens over een Gezonde Leefstijl (AO d.d. 10/02), nog deze week in te plannen inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid Ziengs, voorzitter commissie BZK: verzoek het VSO Inwerkingtredingsdatum Omgevingswet deze week in te plannen inclusief stemmingen

 22. 22

  Het lid Van Weyenberg namens Bergkamp: verzoek het VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31016-295) deze week in te plannen inclusief stemmingen