Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Brief van lid/fractie/commissie:

4
Opnieuw aanhouden moties

6
Correctie bij stemming over de motie-Wassenberg (Kamerstuk 35 570-I, nr. 8)
7
Correctie bij de stemming over de motie-Van Haga (35669, nr. 30)
8
VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (32404-104)
10
Het lid Nijboer namens Van den Hul: vooraankondiging VAO Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 08/02) deze week in te plannen inclusief stemmingen
11
Het lid Leijten namens Jasper van Dijk: verzoek het VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12) deze week in te plannen inclusief stemmingen
12
Het lid Van Meenen: verzoek het VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01) deze week in te plannen inclusief stemmingen
14
Het lid Wilders: verzoek na afloop van het debat over de aangekondigde verlenging van de avondklok te stemmingen over de moties
15
Het lis Azarkan: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Amnesty: moslims slachtoffers van Europees antiterreurbeleid’ (Nd.nl, 3 februari 2021)

16
Het lid Van Otterloo namens Sazias: vooraankondiging VAO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35383), deze week in te plannen inclusief stemmingen
17
Het lid Karabulut: vooraankondiging VSO NAVO Defensie Ministeriele, deze week in te plannen inclusief stemmingen
18
Het lid Van der Lee namens Kröger: vooraankondiging VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02), deze week in te plannen inclusief stemmingen
19
Het lid Van der Lee namens Kröger: vooraankondiging VAO Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de Tijdelijke Testsamenleving (AO d.d. 10/02), deze week in te plannen inclusief stemmingen
20
Het lid Diertens: vooraankondiging VAO Initiatiefnota van het lid Diertens over een Gezonde Leefstijl (AO d.d. 10/02), nog deze week in te plannen inclusief stemmingen
21
Het lid Ziengs, voorzitter commissie BZK: verzoek het VSO Inwerkingtredingsdatum Omgevingswet deze week in te plannen inclusief stemmingen
22
Het lid Van Weyenberg namens Bergkamp: verzoek het VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31016-295) deze week in te plannen inclusief stemmingen